sobota, 3 czerwca 2017

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Byłam dzisiaj na szkoleniu „Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii”, które prowadziła Renata Borowiecka, a organizowało Centrum Wspierania Rozwoju Osobowości (CWRO).

Zaburzenia przetwarzania słuchowego to trudność w interpretacji prawidłowo słyszanych dźwięków. Osoba z (C)APD nie ma ubytku słuchu, odpowiednio odbiera bodźce słuchowe, jednak występują u niej trudności w dalszej obróbce tych bodźców. Dotyczy to zwłaszcza dźwięków mowy.

Prowadząca szkolenie przedstawiła kolejno ogólne objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego, częstotliwość występowania tego deficytu i podział (C)APD na trzy typy (wraz ze szczegółowym ich omówieniem). Na szkoleniu pojawiły się też bardzo wartościowe informacje na temat powiązań (C)APD z dysleksją oraz czynników mogących powodować zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Końcowa część kursu dotyczyła za to w większości konkretnego treningu słuchowego, który można odbyć przy użyciu platformy Neuroflow. Renata Borowiecka po kolej zaprezentowała zadania słuchowe, które musi przejść osoba badana, a my-kursanci sprawdzaliśmy na sobie umiejętność poprawnego ich wykonania. Mogliśmy też zaobserwować proces uczenia się radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, np. następującą po jakimś czasie ćwiczenia poprawę rozumienia wyrazów w szumie.

Jedyna moja duża uwaga związana z tym szkoleniem dotyczy kolejności przekazywanych informacji, która nie pokrywała się z kolejnością przedstawioną w materiałach dla kursantów. Efektem tego była stała potrzeba wertowania otrzymanych materiałów i szukania właściwego miejsca na umieszczenie własnych dopisków. Niby drobiazg, ale utrudniający przyswajanie wiadomości. Szczególnie, że prowadząca kurs nie zawsze pamiętała, na której stronie są informacje, które aktualnie podaje. W samych materiałach szkoleniowych brakowało mi też czasami miejsca na bardziej obszerne dopiski. CWRO, w którym odbywało się szkolenie nie przeprowadziło na koniec ankiety ewaluacyjnej, więc, niestety, nie miałam możliwości podzielenia się swoimi odczuciami z prowadzącą kurs.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz