środa, 27 października 2021

Głoska „l” z potworami

Głoska „l” jest głoską specyficzną. Należy bowiem do tej grupy głosek, które nawet wypowiedziane w sposób nienormatywny, np. z ułożeniem języka między zębami, często zachowują odpowiednie brzmienie. Dźwięk nie budzi więc zastrzeżeń otoczenia, a dopiero dokładne przyjrzenie się ruchom aparatu artykulacyjnego pozwala zauważyć, że głoska „l” nie jest realizowana prawidłowo.

Czy jest w takim razie sens podejmować się korekcji głoski, która może i nie jest wypowiadana właściwie, ale brzmi odpowiednio?

Od razu mówię – tak!

Dlaczego? Dlatego, że nienormatywna wymowa głoski „l” niemalże zawsze jest efektem innych nieprawidłowości. Może wynikać na przykład ze skróconego wędzidełka języka, obniżonej sprawności języka (w tym pozycji spoczynkowej), zaburzeń kinestezji artykulacyjnej… Wszystko to może w późniejszym czasie przełożyć się na wadliwą realizację głosek szumiących czy głoski „r”. Lepiej więc od razu zwrócić uwagę na artykulację głoski „l” i zacząć ją normować, mimo że samo brzmienie dźwięku jest prawidłowe.

Ćwiczenia głoski „l” będą też dobrym uzupełnieniem ćwiczeń czytania odpowiadającej jej litery, ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej, ćwiczeń motoryki małej i wielu, wielu innych.

Z myślą o moich podopiecznych na terapii integracji sensorycznej i zajęciach pedagogicznych przygotowałam „Głoskę »l« z potworami”. Zadania drukowałam po dwie strony na kartce, a następnie gotową 6-stronicową książeczkę bindowałam. Zadania poprzedzane były ćwiczeniami wygaszającymi TOB brzuszny i ATOS, a później, w trakcie pracy, przeplatane innymi zadaniami z zakresu motoryki małej. Potworki za to kolorowane były przez dzieci magicznymi flamastrami, które okazały się hitem.

Z radością dzielę się „Głoską »l« z potworami”: https://drive.google.com/file/d/1N0GokjXjf7DUphIXxLsKa3R4QdVnx87z/view?usp=sharing

Materiał jest dostępny za darmo, ale jeżeli chcesz podziękować i masz taką możliwość, proszę, wpłać dowolną kwotę na konto Grupy Zwierzaki z Mińska.

Zwierzaki z Mińska działa w ramach Fundacji Viva! Nr konta: 24 1600 1462 1030 9079 0000 0032

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz