poniedziałek, 18 lipca 2022

Webinar „TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECI MÓWIĄCYCH W JĘZYKU ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM”

Zapraszam na nowy webinar:

„PODSTAWY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECI MÓWIĄCYCH W JĘZYKU UKRAIŃSKIM I ROSYJSKIM”


Zastanawiasz się, jak przeprowadzić diagnozę logopedyczną dzieci, które dopiero uczą się języka polskiego jako obcego? Chcesz wiedzieć, jakie są normy rozwoju wymowy u dzieci mówiących po rosyjsku i ukraińsku? Zależy Ci na tym, by móc ocenić, czy dana realizacja głosek jest wadą wymowy, czy tylko przeniesieniem wzorców dźwiękowych z języka rodzimego?

PROGRAM WEBINARU:

• Diagnoza logopedyczna dziecka, które dopiero rozpoczyna naukę języka polskiego – co możemy ocenić, a czego nie.

• Podobieństwa i różnice artykulacyjne oraz podobieństwa i różnice w normach rozwoju artykulacji – porównanie języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.

• Błędy w języku polskim – kiedy zaburzenia struktury językowej, a kiedy transfer z języka rodzimego.

• Strategie rozwijania dwujęzyczności – sposoby wspierania rodzin dzieci dwujęzycznych.

Termin webinaru: 11 sierpnia 2022 r. (czwartek)
Godzina rozpoczęcia: 19:00
Koszt webinaru: minimum 30 zł wpłacone na dowolną zbiórkę Grupy Zwierzaki z Mińska, np. https://www.ratujemyzwierzaki.pl/tulpianzzemby

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: logomiaupedia@gmail.com W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko. Proszę też załączyć dowód wykonania wpłaty na zbiórkę na kwotę minimum 30 zł.

Dane osobowe uczestników będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu bieżącego kontaktu w związku ze szkoleniem (np. wysłanie linka do szkolenia) oraz do wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w webinarze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz