poniedziałek, 31 października 2022

„A sensory motor approach to feeding” – recenzja

„A sensory motor approach to feeding” to książka, którą napisały Lori Overland i Robyn Merkel-Walsh. Tytułowe podejście sensoryczno-motoryczne definiują one jako „podejście obejmujące przetwarzanie sensoryczne i rozwój umiejętności czuciowo-ruchowych w obrębie jamy ustnej, które są niezbędne do tego, by móc spożywać pokarmy w sposób bezpieczny, efektywny i odżywczy” [s. 9, tłum. Z.F.].

W publikacji Lori Overland i Robyn Merkel-Walsh opisują różnorodne przyczyny problemów z przyjmowaniem pokarmów, podają sposoby diagnozowania oraz proponują różne metody terapeutyczne. Z „A sensory motor approach to feeding” dowiedzieć się można m.in. jak przeprowadzić trening karmienia u dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym, jak pomóc pacjentowi, który nie umie żuć oraz jakie strategie kompensacyjne można zastosować na wczesnym etapie terapii u dziecka mającego trudność w wykonywaniu ruchów lateralnych języka i przesuwaniem kęsa pokarmu wgłąb jamy ustnej.

Dużą zaletą książki jest bardzo dokładne opisanie krok po kroku poszczególnych proponowanych ćwiczeń i technik. Tam, gdzie było to potrzebne, zostały umieszczone kolorowe ilustracje lub fotografie uzupełniające opis słowny. W publikacji znalazły się też zdjęcia przywoływanych narzędzi terapeutycznych.

Nie zabrakło również miejsca na studia przypadków trojga dzieci z różnorodnymi trudnościami w przyjmowaniu pokarmów. Zostały tam zawarte informacje wstępne o pacjentach, cele terapii dziecka oraz proponowane procedury terapeutyczne. Tu, niestety, układ treści był według mnie niefortunny, ponieważ opisy poszczególnych aspektów pracy z dziećmi umieszczone zostały naprzemiennie – najpierw informacje wstępne dotyczące po kolei każdego dziecka, następnie metody diagnostyczne zastosowane u każdego pacjenta, a później dalsze opisy proponowanych działań terapeutycznych. Uważam, że łatwiejsze w odbiorze byłyby pełne opisy studiów przypadku przedstawione jeden po drugim, choć i obecny układ ostatnich rozdziałów powinien być zrozumiały dla uważnego czytelnika.

Książkę „A sensory motor approach to feeding” uważam za wartą przeczytania. Został w niej dobrze przedstawiony problem trudności w przyjmowaniu pokarmów o różnej etiologii, zostały też zaproponowane sposoby diagnozy i pomysły na interwencje terapeutyczne. Myślę, że publikacja ta najbardziej przyda się osobom, które dopiero zaczynają pracę z dziećmi wymagającymi wsparcia w zakresie karmienia (a warto mieć na uwadze, że wsparcia takiego często wymagają nawet dzieci bez innych stwierdzonych trudności). W przypadku logopedów i pozostałych terapeutów z większym doświadczeniem książka ta może być narzędziem do uzupełnienia i uporządkowania posiadanej wiedzy.

Dokładne dane bibliograficzne:
Overland Lori L. i Merkel-Walsh Robyn, 2013, A sensory motor approach to feeding, Charleston, TalkTools

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz