czwartek, 9 marca 2017

Logopeda po pracy…

W ostatnią sobotę, czyli 4 marca byłam na konferencji logopedycznej „Jak skutecznie wspierać rozwój mowy u dzieci - wyzwania stojące przed współczesnym logopedą”.


Program konferencji był napięty, ale wszystko przebiegło zgodnie z planem. Wyszłam po 10 godzinach z zapełnionym w całości notatnikiem od Dobrej Kadry. No i z głową pełną różnych refleksji, np. tych dotyczących wczesnej nauki czytania. Zgadzam się z tym, co mówiła w swoim wystąpieniu dr Łucja Skrzypiec – gotowość do nauki czytania u wielu dzieci występuje kilka lat przed rozpoczęciem edukacji w szkole podstawowej, warto więc uczyć czytania zanim dziecko zacznie edukację szkolną. A już z pewnością należy odpowiadać na pytania dziecka: „A co tu jest napisane?”. Łatwiej, przyjemniej i sensowniej jest przecież uczyć się czegoś, co jest ciekawe i przydatne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz