niedziela, 21 listopada 2021

Rosyjski Makaton

Wczoraj i dzisiaj uczestniczyłam w szkoleniu „Макатон: введение в программу”, czyli „Makaton: wprowadzenie do programu”. Organizatorem spotkania online był Центр лечебной педагогики «Особое детство», a osobą prowadzącą Татьяна Бондарь (Tatyana Bondar).

Polski Makaton jest mi już znany od dawna. Pochwalę się, że ukończyłam wszystkie 3 stopnie polskiego Makatonu oraz dodatkowy kurs „Muzyka i Zabawa w Makatonie”.

Dlaczego w takim razie wzięłam udział w webinarze na temat Makatonu stosowanego w Rosji? Nie ukrywam – między innymi z ciekawości. Zawsze bardzo mnie interesuje, jak dana metoda znana w Polsce jest stosowana w innych krajach. Drugim powodem jest praca z osobami dwujęzycznymi i wielojęzycznymi. Od dawna pracuję z dziećmi bilingwalnymi czy uczącymi się polskiego jako obcego – jako lektor polskiego, jako logopeda, jako terapeuta integracji sensorycznej… Sama dwujęzyczność, oczywiście, nie powoduje problemów z nabywaniem i używaniem języka. Jednocześnie zauważyć trzeba, że zaburzenia autystyczne, afazja dziecięca (NMPK) czy opóźniony rozwój mowy mogą występować również u dzieci bilingwalnych.

Jak w takim razie pracować z dzieckiem niemówiącym werbalnie czy mającym bardzo duże trudności w posługiwaniu się językiem fonicznym, kiedy dodatkowo dziecko to wychowywane jest w środowisku dwujęzycznym? Kiedy np. język rodziców jest innym językiem niż tym, który dziecko poznaje w przedszkolu czy szkole? Tak jak i w przypadku trudności komunikacyjnych osób jednojęzycznych, z pomocą przychodzi AAC. Jednak przy wybieraniu proponowanej metody trzeba dodatkowo wziąć pod uwagę różnice w metodach AAC dostępnych dla różnych języków. Można wtedy spróbować stworzyć dziecku takie warunki korzystania z AAC, dzięki którym pozna ono jedną metodę, a nie dwie różne, jedną to stosowania z rodziną, drugą do stosowania np. w środowisku przedszkolnym czy szkolnym. Ten aspekt jest jeszcze ważniejszy, kiedy rodzice dziecka są osobami różnojęzycznymi – dziecko i jego rodzice powinni mieć możliwość porozumiewania się ze sobą w tym języku, który jest im najbliższy i w którym czują się najpewniej.

Czy rosyjski i polski Makaton bardzo się różnią? Po webinarze mogę stwierdzić, że i tak, i nie. Piktogramy zasadniczo powinny być identyczne, stosowane są też w nich te same zasady (np. w kole umieszczone są ilustracje osób i przedmiotów bliskich: ilustracja domu znaczy „dom”, ilustracja domu w kole oznacza „mój dom”). Gesty z kolei mogą się znacznie między sobą różnić, ponieważ inspirowane są lokalnym językiem migowym. I tak na przykład gesty oznaczające tatę, picie czy toaletę są takie same, a te oznaczające mamę, jedzenie czy zabawę są już inne.

Jeżeli interesuje Was Makaton stosowany w Rosji, to śmiało polecam wzięcie udziału w webinarze „Макатон: введение в программу”. W czasie spotkania zostały omówione podstawy samej metody, sens stosowania AAC oraz zasady wprowadzania Makatonu. Zostały też pokazane i wielokrotnie przećwiczone podstawowe gesty. Całe spotkanie odbywało się w bardzo przyjemnej atmosferze, a osoba prowadząca odpowiadała na wszystkie pytanie uczestników. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym szkoleniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz